Checklista: Är du drabbad?

Det finns många situationer som är tecken på att du behöver en öppen standard:

 • Du hindras från att läsa dina egna dokument, t ex för att
  • en viss produkt krävs för att nå din information, och du har inte längre tillgång till den produkten
  • filformatet ändras för en produkt du använder och konkurrenterna får inte tillgång till information om det nya formatet
  • arkiverade filer inte längre går att öppna för att de inte stöds i en nyare version av programvaran
  • oförklarliga fel som du inte kan kringgå uppstår vid inläsningen av tidigare sparade dokument
 • Du hindras från att läsa dokument du får av andra, t ex för att
  • en viss produkt krävs för att nå informationen och det saknas alternativa produkter
  • produkter som kan läsa informationen saknas för ditt operativsystem
 • Riktig konkurrens saknas, vilket gör att
  • du har inget egentligt val vad gäller programvaruleverantör
  • felaktigheter i programvara rättas långsamt eller inte alls
  • du måste köpa dyr programvara för att lösa ett litet problem
 • Säkerhetsproblem med filformat och programvara diskuteras inte öppet
 • Du behöver betala en licensavgift för att själv skapa programvara för att behandla dina egna dokument

Vissa dokumentformat är inte öppna utan snarare "stängda": de är med flit designade för att försätta dig i dessa situationer. Det är ett lömskt men vanligt sätt att i smyg låsa dig som kund till en viss leverantör och tvinga dig till onödiga kostnader under lång tid. Sådana ljusskygga metoder förhindras effektivt med öppna standarder.

Det finns många dokumentformat i dagligt bruk som är onödigt stängda. Det finns i de flesta fall öppna alternativ som oftast stöds av ett stort urval av program från flera olika leverantörer. Ett sätt att undvika låsning, krångel och onödiga kostnader är att redan från början använda öppna dokumentformat för all viktig information som du vill spara länge och utbyta med andra.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License