Om openstandards.se

Denna webbplats är skapad och underhållen av individer som av olika skäl har öppna standarder som gemensamt intresse. Vi som startade webbplatsen är medlemmar i FFII och deltar även i arbetet inom Digistan, men openstandards.se är ett oberoende intiativ. Alla är välkomna att bidra till innehållet i mån av intresse. All information är avsedd att vara korrekt, och i forumet tar vi tacksamt emot rapporter om eventuella fel och oklarheter.

Vi som står bakom openstandards.se anser självklart att öppna standarder är bra och att sådana är att föredra framför icke öppna standarder, och innehållet är tydligt färgat av detta. Vi hoppas dock att webplatsen skall fungera som en allmän informationskälla på området, och även uppmuntra till meningsutbyte.

Materialet du hittar här är en blandning av eget och andras material, sammanställningar, referat och översikter. Allt material publiceras på svenska, även om vi ibland länkar till vissa dokument skrivna på engelska. En del av det lokalt publicerade materialet är egna eller andras översättningar, annat är skrivet på svenska från början. En del översatt material återges även på originalspråket. Wikin som hyser denna webbplats är från början på engelska, och en del av rubriktexterna för redigering och foruminlägg gick inte att ändra. Det förekommer därför en viss blandning av engelsk och svensk text i gränssnittet. Vi ber om överseende med detta.

Om du vill bidra till innehållet eller föreslå något som du tycker behövs, posta ett inlägg i forumet. Vi tar också tacksamt emot alla former av erbjudanden om hjälp. Om du vill finns det säkert något du kan göra för att förbättra informationen och servicen här.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License