Praktiskt

(Denna sida låg till grund för sidan checklista. Tack Jonas för idén!)

Du vet att du behöver en öppen standard när:

 • du inte kan läsa dina egna dokument
 • en viss produkt krävs för att nå din information
 • ett filformat ändras för en produkt du använder och konkurrenterna inte får vara med
 • videofilmerna från TV inte går att se i din webbläsare för att du kör "fel" operativsystem
 • arkiverade filer inte längre går att öppna för att de inte stöds i nya versioner av programvaran
 • du blir stämd för att du lagrar dina egna dokument på ett format som är patenterat
 • fel som du inte kan kringå uppstår i inläsningen av ett dokument
 • riktig konkurrens saknas
 • säkerhetsproblem inte diskuteras öppet
 • kompletterande programvara endast kan upphandlas från systemleverantören

Exempel på onödigt stängda standarder:

 • mobiltelefonladdare
 • DOC, RTF & OOXML

Situationer som är mycket irriterande:

 • Lösningen är mycket enkel, men programmet som du läser dokumentet i har inget stöd
 • Du måste köpa en mängd program för att lösa ett litet problem
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License